Quay thử xổ số miền Bắc

Kết quả quay thử xổ số Miền Bắc 28/01/2022

ĐB loading
G1 loading
G2 loading loading
G3 loading loading loading loading loading loading
G4 loading loading loading loading
G5 loading loading loading loading loading loading
G6 loading loading loading
G7 loading loading loading loading
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
P